approved by many

CERTIFICATES

REGISTRY OF COMPANIES&MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU

lesen Perniagaan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu

CIDB: PENDAFTARAN & SPKK

Perakuan Pendaftaran & Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

MINISTRY OF FINANCE REGISTRY:

Pendaftaran
Akuan Bumiputera
Kontrak Pusat Sistem Panel

MOF BUMI 0012023
education quality

CERTIFICATION

REGISTRY OF COMPANIES&MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU

CIDB: PENDAFTARAN & SPKK

MINISTRY OF FINANCE REGISTRY:PENDAFTARAN AKUAN BUMIPUTERA KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL

IKRAM QA CERTIFICATE:PRODUCT CERTIFICATE OF CONFORMITY

SIRIM CERTIFICATE:PACKAGE PLANT